پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بخشنامه ها
تاریخ انتشار : 1398/03/11 اندازه پرونده: 53381 bytes

نحوه برگزاری مسابقات سراسری

  تاریخ انتشار : 1398/03/11 اندازه پرونده: 71431 bytes

  بخشنامه ماموريت ورزشي (هيات دولت)

   تاریخ انتشار : 1398/03/11 اندازه پرونده: 349273 bytes

   بخشنامه ماموريت و مرخصي ورزشي وزارت نيرو

    تاریخ انتشار : 1398/03/11 اندازه پرونده: 182517 bytes

    بخشنامه هزينه کرد ورزشي در سال 97


     آیین نامه ها
     تاریخ انتشار : 1398/03/11 اندازه پرونده: 214898 bytes

     آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون (نحوه واگذاري اماکن ورزشي)

      تاریخ انتشار : 1398/03/11 اندازه پرونده: 147889 bytes

      آیین نامه انضباطی

       تاریخ انتشار : 1398/03/11 اندازه پرونده: 168138 bytes

       آیین نامه نحوه واگذاری اماکن ورزشی

        تاریخ انتشار : 1398/03/11 اندازه پرونده: 68775 bytes

        آیین نامه توسعه ورزش استانی

         تاریخ انتشار : 1398/03/11 اندازه پرونده: 400386 bytes

         آیین نامه چگونگی توسعه ورزش کارکنان دولت


          5.5.8.0
          گروه دورانV5.5.8.0